Retuszuje i obrabiam zdjęcia. Ceny ustalane indywidualnie -> PYTAJ!


Reprodukcje i renowacje zdjęć (z gotowej odbitki)

Polega to na zeskanowaniu odbitki i doprowadzenie jej do stanu jak najbardziej zgodnego z oryginałem (nawet bardzo stare przeszło 100 letnie zdjęcia mogą wyglądać super) – poprawienie kolorystyki, uzupełnienie naderwanych lub brakujących elementów zdjęcia itp.